GRUPPTRÄNING

bokningsrutiner

Avbokning ska se senast 2 timmar före passets start annars får du en bokningsspärr på ditt kort á 50:-. Avbokning av morgon/lunchpass samt helgpass kan ske fram till 30 minuter innan passets start, dock endast via telefon. Om det är kö till passet och du inte checkat in 10 minuter innan passet börjar släpps din plats till personen som är först i kö på plats.


OBS! Träningskortet skall dras vid varje träningstillfälle


KONDITION

RÖRLIGHET OCH MIND

STYRKA

MÅLGRUPPSANPASSADE PASS

LES MILLS